关于我们

刘良琪

刘良琪

刘良琪

 

刘良琪.png


                                                原寿光农业局蔬菜站站长
                                                蔬菜农业技术推广研究员 
                                        寿光智慧农业产业联盟特聘农艺师
                                        寿光蔬菜电视台、电台特邀嘉宾

上一篇:没有了
下一篇:刘晓娜


版权所有 © 寿光市中荷无土栽培研究所 Copyright www.china-zhonghe.com All Rights Reserved